Självkänsla på jobbet

Kursen hjälper dig att bli tryggare i dig själv på jobbet. Du står lättare upp för dig själv och dina värderingar. Du får lättare att trivas och utveckla goda relationer med dina kollegor. Du får insikter och verktyg att fortsätta utveckla din självkänsla

  • För vem

    För dig som ibland känner dig otillräcklig och fel på jobbet. För dig som vill känna dig trygg i dig själv och kunna stå upp för dig själv och dina värderingar. För dig som vill trivas tillsammans med dina kollegor.

  • Resultat

    Du förstår dig själv och dina reaktioner bättre. Du blir tryggare i dig själv. Du får lättare att stå upp för dig själv och dina värderingar. Du får lättare att sätta gränser. Du får lättare att skapa goda relationer med dina kollegor. Du får med dig verktyg att fortsätta utveckla din självkänsla.

Kursinnehåll

Din investering

Att stärka sin självkänsla och få mer glädje, mod och trygghet i sig själv är ovärderligt.